Zakład Pogrzebowy Kraków Gabriel

ul. Wrocławska 8,
30-006 Kraków

Telefon całodobowy:
696 038 038

Gabriel Kraków

Pogrzeby wojskowe

Pogrzeby wojskowe – choć właściwszym jest określenie „pogrzeby z udziałem wojskowej asysty honorowej” – to szczególny sposób uhonorowania osób związanych z wojskiem oraz zasłużonych dla Polski.

O możliwości zorganizowania pogrzebu z asystą wojskową każdorazowo podejmuje decyzję dowódca garnizonu, który jest właściwy dla miejscowości, w której taki pogrzeb ma się odbyć. Decyzja taka może być skonsultowana z rodziną zmarłego, z organizatorem ceremonii pogrzebowe, a także z dowódcami instytucji wojskowych, z przedstawicielami środowisk kombatanckich oraz z organami państwowymi lub samorządowymi.

Pogrzeby mają charakter wojskowy zazwyczaj w przypadku pochówku:

  • żołnierzy w służbie czynnej oraz byłych żołnierzy zawodowych
  • kombatantów i weteranów, którzy brali udział w walkach o niepodległość Polski
  • weteranów oraz kombatantów, uczestniczących w wojskowych misjach zagranicznych
  • kawalerów i dam Orderu Wojennego Virtuti Militari lub Orderu Krzyża Wojskowego
  • pracowników wojska, którzy się szczególnie zasłużyli dla tej instytucji, nie będących żołnierzami

Wojskowa asysta honorowa bierze też udział w pogrzebach rangi państwowej.

Zakład Pogrzebowy Gabriel ma doświadczenie w organizacji uroczystości pogrzebowych z towarzyszeniem wojskowej asysty honorowej. Troszczymy się o kompleksowe przygotowanie tego typu ceremonii, która może odbyć się na cmentarzach całej Małopolski – w tym Krakowa i okolic.

pogrzeb wojskowy