GABRIEL Centrum Usług Pogrzebowych

ul. Wrocławska 8,
30-006 Kraków

ul. Rzemieślnicza 10,
42-400 Zawiercie

Telefon całodobowy:
696 038 038

Gabriel Kraków

Ekshumacja

Na czym polega ekshumacja zwłok?

Ekshumacja to bardzo problematyczny temat. Z jednej strony trudny dla bliskich Zmarłego; z drugiej zaś – niejasny w kwestii formalnej. W związku z tym postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości oraz przybliżyć problem ekshumacji.

Ekshumacja w świetle prawa

Ekshumacja jest procesem polegającym na wydobyciu szczątków z miejsca, w którym zostały złożone. Warunki ekshumacji dokładnie określają przepisy prawne (ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Z 2001 r., Nr 153 poz. 1778)). Ustawa m.in. podaje, że ekshumacji można dokonać w terminie od 16 października do 15 kwietnia. Zgodę na ustępstwo w tej kwestii – i na ekshumację w terminie innym, niż ustawowy – wydaje, w wyjątkowych sytuacjach, Inspektor Sanitarny.

Formalności

W celu przeprowadzenia ekshumacji, mamy obowiązek wypełnić wymagane formalności. Czynności trzeba zacząć od określenia cmentarza, na który zostaną przeniesione szczątki.

Następnym krokiem jest skontaktowanie się z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w celu uzyskania decyzji administracyjnej, zezwalającej na wydobycie zwłok. Do tego celu konieczne jest wypełnienie wniosku o zezwolenie na ekshumację zwłok. Nad całym procesem ekshumacji czuwa Sanepid, przeprowadza ją natomiast zakład pogrzebowy. Dlatego też na tym etapie należy wybrać odpowiedni zakład pogrzebowy, który ma doświadczenie w realizacji tego typu operacji.

Ostatnie pozwolenie, które musimy otrzymać, wydaje administracja cmentarza, na którym pochowane jest ciało zmarłego. Po tak zorganizowanej procedurze przychodzi czas na ustalenie terminu ekshumacji. Termin ten powinien być podany również zarządowi cmentarza, na który szczątki zostaną przeniesione. Podobnie kartę zgonu należy odebrać i przekazać administracji nowego cmentarza.

Na czym polega proces ekshumacji?

Proces ekshumacji różni się w zależności od tego, kiedy ciało zmarłego zostało pochowane. Dzieje się tak ze względu na biologiczne uwarunkowania. Mianowicie: ciało ludzkie ulega mineralizacji zwykle w ciągu 10-20 lat, w zależności od rodzaju gleby. Jeśli zatem ciało nie zdążyło ulec mineralizacji, wydobywa się je razem z trumną i przenosi do nowego miejsca pochówku. W przeciwnym razie, gdy ciało zostało już poddane mineralizacji, zostaje umieszczone w przygotowanej do tego celu nowej trumnie ekshumacyjnej.

Osoby uprawnione do żądania ekshumacji

Ekshumacji dokonuje się w kilku przypadkach na żądanie upoważnionych do tego osób. Uprawnionymi osobami są osoby połączone ze zmarłym stopniem pokrewieństwa. Mogą zażądać ekshumacji na umotywowaną prośbę i za pozwoleniem Inspektora Sanitarnego. Inną ewentualnością jest wykonanie ekshumacji na zarządzenie prokuratora lub sądu. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy istnieją wątpliwości w sprawie przyczyn śmierci. Ostatnią uprawnioną instancją do wykonania ekshumacji zwłok jest Inspektor Sanitarny. Na podstawie jego decyzji należy przeprowadzić proces w przypadku zajęcia terenu cmentarza niezgodnie z jego przeznaczeniem.